na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 81
Trước & đúng hạn: 81
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/02/2023 18:11:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ GIA KHÁNH - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Minh Quân 

Địa chỉ: Chủ tịch UBND  xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0368.228.180

Email: nguyenminhquan@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 53
Tất cả: 26,638